janitastore

بیمارى ها در اثر بسته شدن مراکز انرژى پدید مى آیند و کانى ها و سنگ هاى باارزش قادر هستند تا این گرفتگى ها را از بین ببرند و انرژى حیاتى را به صورت منظم و باارزش در ما جارى کنند .

افرادى که مدیتیشن یا تمرکز میکنند روى این نقاط آگاهى دارند و انرژى هاى درونى را از این نقاط بیرون داده و آزاد مى کنند.

طیفهاى رنگى در واقع همان رنگهاى نورى هفتگانه رنگین کمان هستند که از نور سفید سرچشمه مى گیرند.

رنگهاى نورى به صورت انرژى پایان ناپذیر در سطح کره زمین، کیهان و ماورا همیشه در ارتعاش هستند و به درون زمین نیز نفوذ مى کنند و انرژى هاى مثبت کیهانى را وارد بدن ما کرده و در ما تعادل و توازن لازم را ایجاد میکنند ودر این زمان است که بیماریها از ما دور مى شوند.

اما این که در چه ساعات یا روزهایى گرفتن این انرژى از سنگها مناسب تر است و اصلاً چه نوع سنگهایى روى ما تأثیرگذار هستند؟

به عقیده بسیاری از کارشناسان این کار منطق و عقل نمى طلبد، بلکه باید اشخاص دریچه هاى قلب خود را باز بگذارند و به خود این فرصت را بدهند تا خود برترشان سنگى را که در یک لحظه بخصوص به آن احساس نیاز میکنند انتخاب کند.

با اطمینان مى گویم که این کار شدنى است و سنگ شما را انتخاب میکند و اگر در این مورد شک دارید یا در مورد چند سنگ تردید میکنید، آنها را در دستان خود قرار دهید، آنگاه متوجه خواهید شد که با گرم شدن یکى از آنها،سنگ نسبت به شما واکنش مناسب نشان داده است که در این زمان باید سنگ را بشویید و آن را از ناخالصى ها پاک کنید.

نحوه خرید
  • خرید آنلاین
نحوه پرداخت
  • درگاه پرداخت آنلاین
مناسب برای
  • جوانان
نحوه مراجعه
  • رزرو آنلاین
سطح کیفیت
  • بالا

تهران، میدان رسالت