کلوچه علیزاده و پسران

کلوچه علیزاده و پسران (پیمان علیزاده)

تنها کلوچه با کیفیت در فومن با گردوی تکه ای

*با بیش از ۷۰ سال سابقه پدری*

آدرس:

شعبه ۱ فومن خیابان امام جنب بنیاد شهید ۳۴۷۳۶۶۵۵

شعبه ۲ فومن چهاراه شهید شکوری ۳۴۷۲۶۹۹۷

ردیاب

ثبت آگهی

 

 

فومن خیابان امام جنب بنیاد شهید