پنل و اینورتر

پنل خورشیدی کیوسل آلمان

پنج سال گارانتی – جی فایو یا نسل پنج پنل های خورشیدی – دویست و هفتاد وات

اینورتر های ای بی بی

از سه کیلو وات الی پنجاه کیلو وات

دارای پنج سال گارانتی

همراه با وای فای کارت

اینورتر های زد سی اس ایتالیا

از پنج کیلو وات الی سی وسه کیلو وات

همراه با دی سی سوئیچ – وای فای کارت – جعبه فیوز اختصاصی