پخش انواع اکتان بوستر زادو

گروه زادو تولیدکننده انواع اکتان در بطری پت۲۵۰ و ۳۰۰ میلی میباشد. مواداولیه این اکتانها از انگستان واردشده و در ایران بسته بندی میگردد.این محصولات یک افزودنی چند منظوره اندکه برای جلوگیری از احتراق زودرس که در سوخت بنزین با اکتان پایین فرموله شده اند و نیزعدد اکتان راحدود ۶ تا ۱۰ واحدافزایش می دهند.

قیمت اکتان بوسترزادو چندمنظوره پلاس دربطری پت۳۰۰میلی

قیمت هرعدد ۱۸۲۰۰ تومان(۱کارتن تا ۵ کارتن)

قیمت هرعدد ۱۷۳۰۰تومان(۵کارتن به بالا)

تعداد درکارتن۴۰ عدد می باشد

حداقل خرید ۳کارتن می باشد

قیمت اکتان بوسترزادو دربطری پت۲۵۰میلی

قیمت هرعدد ۶۰۰۰ تومان(۱کارتن تا ۱۹ کارتن)

قیمت هرعدد ۵۵۰۰تومان(۲۰کارتن به بالا)

تعداد در کارتن۴۰ عدد می باشد.

حداقل خرید ۵کارتن می باشد

گروه صنعتی زادودرسرتاسرایران نمایندگی فعال می پذیرد.

در صورت تقاضای جایگاههای پمپ بنزین محصولات توسط باربری ارسال میشود.

جهت ارتباط باشرکت وشرایط اخذنمایندگی به تلفن همراه یا بین ساعت۹ الی۱۷با تلفن های شرکت تماس بگیرید.

۰۲۱۴۴۲۷۷۲۲۸-۳۱

۰۲۱۴۴۲۷۷۲۲۸-۳۱

شماره همراه : ۰۹۹۰۱۲۶۹۰۴۰

ثبت آگهی

 

 

 

 

 

 

 

 

تهران- مرزداران- برج الوند