نظافتی

شرکت خدماتی ستاره شهر ابشار پاک اراعه دهنده بهترین خدمات. با مجرب ترین نیرو در زمینه های نظافتی منازل ادارات راه پله پرستاری(کودک سالمند) قالیشوویی موکت فرش خدمات انجام میدهد