لول سوئیچ خازنی فرکانسی پاد برای مواد جامد

لول سوئیچهای خازنی برای کنترل سطح و جامدات پودری مورد استفاده قرار میگیرند . مکانیزم کنترلرهای لول سوئیچ به این صورت است که مواد پودری جامد به آن سطح میرسد به علت تماس مستقیم مواد با مخزن و لول سوئیچ  با استفاده از تغییرظرفیت خازن اقدام به تولید یک سیگنال الکتریکی می کند.

سنسور های پاد با توجه به اینکه از تکنولوژی فرکانس رادیویی در طراحی خود بهره برده اند ، در شرایط محیط های صنعتی بدون کوچکترین اختلال به عملکرد خود ادامه می دهند . عوامل محیطی از جمله فرسایش ، تغییر دما ، رطوبت ، نویز های صنعتی اعم از مکانیکی و الکتریکی بر روی عملکرد سنسور تاثیر نمی گذارند . سنسور توانایی عملکرد در دماهای بالای صد درجه سانتی گراد را دارد.

شیراز پارک علم و فناوری مرکز رشد آباده