غربالگری پوکی استخوان و اسکن کف پا در محل

شرکت سلامت دارای کادری متخصص و مجرب آماده اخذ قرارداد با کلیه سازمانها و باشگاهها و سرای محلات و ارگانهای دولتی ، جهت انجام طرح غربالگری سنجش پوکی استخوان و اسکن کف پا میباشد.

تهران - نياوران