شو عروس در سالن زیبایی ژینورا

سالن زیبایی ژینورا در روز سه شنبه ۱۱ تیر و پنج شنبه ۱۳ و ۲۰ تیر ماه شو عروس برگزار می کند.

آدرس: اتوبان صدر، خروجی کاوه جنوب، نبش یاس، ساختمان لاپلاس پلاک ۱ واحد ۱۲ سالن زیبایی ژینورا

ثبت آگهی

ردیاب

 

تهران، اتوبان صدر، خروجی کاوه جنوب، نبش یاس، پلاک ۱ واحد ۱۲