شرکت خدماتی ستاره شهر

شرکت خدماتی نظافتی ستاره شهر دارای پرسنل مجرب و کار ازموده در امر نظافت منازل و ادارات و راه پله و پیلوت میباشد بصورت مکامیزه و دستی اراعه خدمات به همشهریان عزیزم مینماید

٠٩١٩٧٩٠٠٠٢٧