زیر انداز جاجیم

زیرانداز جاجیم ادریک

تولیدی کارخانه ادریک

فروش بصورت کلی و جزئی

در سایز های ۶ و ۹ یاردی

جنس مرغوب

در طرح های الماسی و شطرنجی

تماس مستقیم با واحد فروش کارخانه:

۰۳۱۳۷۷۸۰۵۲۲-۰۹۱۳۵۷۱۷۸۳۳

SITE:EDRIK.IR