دیود و تریستور semikron

سمیکرون , دیود , تریستور , آی جی بی تی , پل دیود , ماژول , درایو , دیسکی , کابلی , دوبل دیود , دوبل تریستور , semikron

کلینیک برق بین الملل توزیع کننده ملزومات برق و الکترونیک صنعتی

کلینیک برق بین الملل به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی در ایران، می‎باشد. کلینیک برق بین الملل توزیع کننده محصولات semikron آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع نیمه هادی‎ها و یکسوکننده‎های تک فاز و سه فاز اعلام می‎دارد.

۱٫ ماژول دوبل تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkt 570 a تا skkt 15 a ).

SKKT15/06E – SKKT15/08E – SKKT15/12E – SKKT15/14E – SKKT15/16E

SKKT20/08E – SKKT20/12E – SKKT20/14E – SKKT20/16E

SKKT20B08E – SKKT20B12E – SKKT20B14E – SKKT20B16E

SKKT27/08E – SKKT27/12E – SKKT27/14E – SKKT27/16E

SKKT27B08E – SKKT27B12E – SKKT27B14E – SKKT27B16E

SKKT42/08E – SKKT42/12E – SKKT42/14E – SKKT42/16E – SKKT42/18E

SKKT42B08E – SKKT42B12E – SKKT42B14E – SKKT42B16E – SKKT42B18E

SKKT57/08E – SKKT57/12E – SKKT57/14E – SKKT57/16E – SKKT57/18E

SKKT57B08E – SKKT57B12E – SKKT57B14E – SKKT57B16E – SKKT57B18E

SKKT57/20E H4-SKKT57/22E H4

SKKT58/16E

SKKT58B16E

SKKT72/08E – SKKT72/12E – SKKT72/14E – SKKT72/16E – SKKT72/18E

SKKT72B08E – SKKT72B12E – SKKT72B14E – SKKT72B16E – SKKT72B18E

SKKT72/20E H4-SKKT72/22E H4

SKKT92/08E – SKKT92/12E – SKKT92/14E – SKKT92/16E – SKKT92/18E

SKKT92B08E – SKKT92B12E – SKKT92B14E – SKKT92B16E – SKKT92B18E

SKKT106/08E – SKKT106/12E – SKKT106/14E – SKKT106/16E – SKKT106/18E

SKKT106B08E – SKKT106B12E – SKKT106B14E – SKKT106B16E – SKKT106B18E

SKKT107/16E

SKKT107B16E

SKKT122/08E – SKKT122/12E – SKKT122/14E – SKKT122/16E – SKKT122/18E

SKKT122B08E – SKKT122B12E – SKKT122B14E – SKKT122B16E – SKKT122B18E

SKKT132/08E – SKKT132/12E – SKKT132/14E – SKKT132/16E – SKKT132/18E

SKKT132/20E H4-SKKT132/22E H4

SKKT162/08E – SKKT162/12E – SKKT162/14E – SKKT162/16E – SKKT162/18E

SKKT162/20E H4 – SKKT162/22E H4

SKKT172/14E – SKKT172/16E – SKKT172/18E

SKKT250/08E – SKKT250/12E – SKKT250/16E – SKKT250/18E

SKKT273/12E – SKKT273/16E – SKKT273/18E

SKKT280/20E H4 – SKKT280/22E H4

SKKT330/08E – SKKT330/12E – SKKT330/16E – SKKT330/18E

SKKT323/12E – SKKT323/16E

SKKT460/16E

SKKT460/22E H4

SKKT570/12E – SKKT570/16E – SKKT570/18E

کاربرد : کنترل دور موتور dc ، سافت استاتر ac ، کنترل نور و دما.

۲ . ماژول دوبل دیود مارک SEMIKRON آلمان ( skkd 700 a تا skkd 15 a).

SKKD15/06 – SKKD15/08 – SKKD15/12 – SKKD15/14 – SKKD15/16

SKKD26/12 – SKKD26/14 – SKKD26/16

SKKD46/04 – SKKD46/06 – SKKD46/08 – SKKD46/12 – SKKD46/14 – SKKD46/16 – SKKD46/18

SKKD81/04 – SKKD81/06 – SKKD81/08 – SKKD81/12 – SKKD81/14 – SKKD81/16 – SKKD81/18

SKKD81/20 H4 – SKKD81/22 H4

SKKD100/04 – SKKD100/08 – SKKD100/12 – SKKD100/14 – SKKD100/16 – SKKD100/18

SKKD101/16

SKKD152/16 H1

SKKD162/08 – SKKD162/12 – SKKD162/14 – SKKD162/16 – SKKD162/18

SKKD162/20 H4 – SKKD162/22 H4

SKKD212/12 – SKKD212/18

SKKD260/08 – SKKD260/12 – SKKD260/16

SKKD260/20 H4 – SKKD260/22 H4

SKKD353/12 – SKKD353/16 – SKKD353/18

SKKD380/08 – SKKD380/12 – SKKD380/16 – SKKD380/18

SKKD380/20 H4 – SKKD380/22 H4

SKKD701/12 – SKKD701/16 – SKKD701/18

SKKD701/22 H4

کاربرد : شارژرهای باطری ، رکتیفایر تک فاز و سه فاز ، پاور ساپلای‎های صنعتی.

۳٫ ماژول دیود تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkh 570 a تا skkh 15 a ).

SKKH15/06E – SKKH15/08E – SKKH15/12E – SKKH15/14E – SKKH15/16E

SKKH20/08E – SKKH20/12E – SKKH20/14E – SKKH20/16E

SKKH27/08E – SKKH27/12E – SKKH27/14E – SKKH27/16E

SKKH42/08E – SKKH42/12E – SKKH42/14E – SKKH42/16E – SKKH42/18E

SKKH57/08E – SKKH57/12E – SKKH57/14E – SKKH57/16E – SKKH57/18E

SKKH57/20E H4-SKKH57/22E H4

SKKH58/16E

SKKH72/08E – SKKH72/12E – SKKH72/14E – SKKH72/16E – SKKH72/18E

SKKH72/20E H4-SKKH72/22E H4

SKKH92/08E – SKKH92/12E – SKKH92/14E – SKKH92/16E – SKKH92/18E

SKKH106/08E – SKKH106/12E – SKKH106/14E – SKKH106/16E – SKKH106/18E

SKKH107/16E

SKKH122/08E – SKKH122/12E – SKKH122/14E – SKKH122/16E – SKKH122/18E

SKKH132/08E – SKKH132/12E – SKKH132/14E – SKKH132/16E – SKKH132/18E

SKKH132/20E H4-SKKH132/22E H4

SKKH162/08E – SKKH162/12E – SKKH162/14E – SKKH162/16E – SKKH162/18E

SKKH162/20E H4 – SKKH162/22E H4

SKKH172/14E – SKKH172/16E – SKKH172/18E

SKKH250/08E – SKKH250/12E – SKKH250/16E – SKKH250/18E

SKKH273/12E – SKKH273/16E – SKKH273/18E

SKKH280/20E H4 – SKKH280/22E H4

SKKH330/08E – SKKH330/12E – SKKH330/16E – SKKH330/18E

SKKH323/12E – SKKH323/16E

SKKH460/16E

SKKH460/22E H4

SKKH570/12E – SKKH570/16E – SKKH570/18E

کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری.

۴٫ ماژول آی جی بی تی در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک SEMIKRON آلمان.

SKM145GB066D – SKM195GB066D – SKM300GB066D – SKM400GB066D – SKM600GB066D

SKM200GARL066T – SKM300GARL066T – SKM400GARL066T

SKM150MLI066TAT – SKM200MLI066TAT – SKM300MLI066TAT

SKM75GAL063D – SKM300GAL063D

SKM75GAR063D – SKM300GAR063D

SKM50GB063D – SKM75GB063D – SKM100GB063D – SKM200GB063D – SKM300GB063D

SKM150GAL12V – SKM200GAL12VL2 – SKM400GAL12V – SKM400GAR12V

SKM300GA12V – SKM400GA12V – SKM600GA12V

SKM50GB12V – SKM75GB12V – SKM100GB12V – SKM150GB12V – SKM200GB12V – SKM300GB12V – SKM400GB12V

SKM200GAL12E4 – SKM300GAL12E4 – SKM400GAL12E4

SKM200GAR12E4 – SKM300GAR12E4 – SKM400GAR12E4

SKM300GA12E4 – SKM400GA12E4 – SKM600GA12E4 – SKM900GA12E4

SKM200GB12E4 – SKM300GB12E4 – SKM400GB12E4 – SKM450GB12E4

SKM450GM12E4

SKM50GAL12T4 – SKM100GAL12T4 – SKM150GAL12T4 – SKM200GAL12T4 – SKM300GAL12T4 – SKM400GAL12T4

SKM150GAR12T4 – SKM400GAR12T4

SKM300GA12T4 – SKM400GA12T4 – SKM600GA12T4

SKM50GB12T4 – SKM75GB12T4 – SKM100GB12T4 – SKM100GB12T4G – SKM150GB12T4 – SKM150GB12T4G – SKM200GB12T4 – SKM300GB12T4 – SKM400GB12T4 – SKM450GB12T4

SKM150GM12T4 – SKM150GM12T4G – SKM200GM12T4 – SKM300GM12T4 – SKM1400GM12T4

SKM300GBD12T4

SKM100GAL12F4 – SKM400GAL12F4

موارد مصرف : کنترل دور موتورac ، ups و دستگاه جوش اینورتری.

۵٫ پل دیود تک فاز و سه فاز مارک SEMIKRON آلمانa) 25 الی a 250 skb-skd ).

SKB25

SKB26

SKB30

SKB52

SKB60

SKB72

SKD25

SKD30

SKD31

SKD33

SKD51

SKD53

SKD60

SKD62

SKD82

SKD83

SKD100

SKD110

SKD115

SKD145

SKD160

SKD210

۶٫ دیود کابلی مارک SEMIKRON آلمان ( skn 320 a تا skn 20 a ).

SKN20

SKN26

SKN45

SKN72

SKN71

SKN100

SKN130

SKN240

SKN320

SKN400

SKR20

SKR26

SKR45

SKR70

SKR71

SKR100

SKR130

SKR240

SKR320

۷٫ تریستور کابلی مارک SEMIKRON آلمان (۳۰۰ a skt تا skt 10 a ).

SKT10

SKT16

SKT24

SKT40

SKT50

SKT55

SKT80

SKT100

SKT130

SKT160

SKT250

SKT300

۸٫ تریستور دیسکی مارک SEMIKRON آلمان ( skt 1200 a تا a340 skt ).

SKT340

SKT493

SKT551

SKT553

SKT760

SKT1200

۹٫ وریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skvc ).

۱۰٫ درایور آی جی بی تی مارک سمیکرون آلمان ( skhi و skper ).

۱۱٫ سوئیچ ( skkq 3000 a تا skkq 560 a ) مارک SEMIKRON آلمان

SKKQ560

SKKQ800

SKKQ1200

SKKQ1500

SKKQ3000

قابل مصرف در سافت استارتر ac.

آمپرهای ذکر شده دائم کار ( average current ) می‎باشد.

 

آدرس:تهران-لاله زار جنوبی –جنب بانک ملت –پاساژ بوشهری-ط همکف-پ۲۳

WWW.ELCINT.COM

EMAIL: SALES [AT] ELCINT.COM

تلفن :۰۹۱۲۴۵۴۵۶۵۴-۰۲۱۳۳۵۳۰۱۵۳

 

 

 

نحوه خرید
  • خرید حضوری
  • حضوری و آنلاین
مناسب برای
  • بزرگسال

تهران خ لاله زار جنوبی پاساژ بوشهری همکف پلاک ۲۳