خرید و فروش انواع گوساله های سمنتال

خریدو فروش انواع گوساله های سمنتال و هلشتاین با خلوص بالا

رضایتدامپرور و کشاورز از گاو نژاد خالص سمینتال:

دلایلزیادی مبنی بر ترجیح گاو سمینتال وجود دارد که از جمله آن می توان موارد زیر را برشمرد:

•عملکردمناسب

•مدتبهره دهی طولانی تر

•دومنظوره بودن (شیر و گوشت)

•تواناییگوشت بیشتر در زمان حذف

•مقاومتدر برابر بیماری خصوصا بیماری های گوارشی

•افزایشقابل توجه چربی و پروتئین شیر

•مقاومتدر برابر اسیدوز

•رشدسم بسیار پایین و مقاومت زیاد بافت سم

•عدمتعریف برگشتی شیردان در این نژاد

•گوسالهدهی بالاتر

•و میزانپروتئین شیر بالاتر دلایل دیگری هستند که برتری گاو سمینتال را نشان می دهند.

فروشگوساله سیمینتال،هلشاین و بومی محلی با نازلترین قیمت و ارسال با مجوز دامپزشکی.

خریدو فروش انواع گاو و گوساله های نژاد اصیل

خریدو فروش تعدادی گله ، گاو شیری ، تلیسه ، گوساله پرواری و دامداری در قطب دامداری کشور،گاوداری استان گلستان دامداری با ارائه مشاوره دامپزشک و مهندس دامپروری مجرب در سطحکشور .

ما باتوجه به درخواست و سرمایه ی شما در انتخاب گاو شیری ، تلیسه ، گوساله پرواری و یا دامداریاقدام می کنیم .

بهترینمرکز خرید گوساله پرواربندی شده برای کشتار در هر وزنی که شما بخواهید به قیمت مناسب

ما بهافرادی که قصد قربانی دام دارند گوساله را پیشنهاد می کنیم

قیمت:توافقی

گوسالهماده داشتی

گوسالههای دورگ و دورگ محلی

با مجوزاز دامپزشکی ارسال به تمام نقاط ایران

ادرساستان گلستان بندر ترکمن

شمارهتماس ۰۹۱۱۴۱۱۰۸۲۱ ۰۹۳۶۳۳۲۰۴۸۲

با مدیریتیعقوب کر

خریدوفروشگوساله اصیل سیمینتال

هولشتایندورگ نروماده برای پروار وداشتی

استان گلستان بندر ترکمن