جی پی اس ردیاب اهنربایی ۳ روز تا ۶۰ روز شارژ

 

جی پی اس ردیاب اهنربایی ۳ روز تا ۶۰ روز شارژ

موقعیت یابی از راه دور

دارای میکروفن داخلی جهت شنیدن صدای محیط اطراف

ثبت آگهی

 

 

 

 

 

 

 

  • ردیاب