جشنوراه غذا و نوشیدنی گاسترونومی

جشنوراه غذا و نوشیدنی گاسترونومی در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار در ایران توسط شرکت مبادلات نوین هزاره سوم در تاریخ ۱۹ تا ۲۲ مهرماه برگزار می شود.
گاسترونومی را تلفیقی از فرهنگ و ذائقه می توان دانستو قطعا جشنوراه غذا و نوشیدنی گاسترونومی با توجه به داشتن ۸۰۰۰ بازدیدکننده متخصص از اقسی نقاط کشور را می توان بهترین مکان برای معرفی محصولات و خدمات دانست.
جشنواره غذا و نوشیدنی گاسترونومی را در فضایی بالغ بر ۳۰۰۰ متر مربع برگزار می نماییم. همچنین برای افزایش استقابل افراد برنامه و رویدادهای بی نظیری را برای این جشنواره غذا و نوشیدنی در نظر گرفته ایم.
ما از شما عزیزان دعوت می نماییم تا با حضور خود در جشنواره غذا و نوشیدنی گاسترونومی ضمن بهره برداری از ظرفیت های موجود، نسبت به رشد و ارتقا سطح کیفی و کمی جشنواره ما را یاری نمایید.
منتظر دیدار شما عزیزان در اولین جشنوراه غذا و نوشیدنی گاسترونومی می باشیم.

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب