بسته های آموزش تصویری SPSS,R,Amos,PLS,CMA,NVi

بسته های آموزش تصویری نرم افزارهای تخصصی روش های تحقیق کمی و کیفی

از مقدماتی تا پیشرفته

با تدریس دکتر وحید قاسمی-عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و دکتر سید صمد بهشتی-عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

“تحلیل آماری با SPSS”

“تحلیل آماری و مدل سازی معادله ساختاری با R”

“مدل سازی معادله ساختاری با Amos”

“مدل سازی معادله ساختاری با SmartPLS”

“فراتحلیل با CMA”

“نمونه گیری با SPSS Sample Power”

“تحلیل داده های کیفی با NVivo”

به همراه مجموعه نرم افزارهای کاربردی برای پژوهش های کمی و کیفی

اطلاعات بیشتر و سفارش: ۰۹۱۳۵۵۵۳۲۳۶

گروه پژوهشی روش پژوهان

با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نحوه پرداخت
  • پرداخت اعتباری
مناسب برای
  • جوانان