انجام کلیه امورمالی وحسابداری

انجام کلیه امورمالی وحسابداری کادر مجرب با سابقه ۳۰ ساله انجام، حسابداری پیمانکاری و صنعتی ، امور مالی و مالیاتی

پیاده سازی نرم افزار حسابداری

محاسبه بهای تمام شده به روش ABC و به روز

تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی مالیاتی

تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

وکالت امور مالیاتی و تنظیم لایحه دفاع مالیاتی

حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

تهیه صورت های مالی و مالیاتی

تحریر دفاتر قانونی حسابداری

دفاتر روزنامه و‌ کل اداره مالیات

ارسال اظهار نامه ارزش افزوده و اخذ یا تمدید گواهی ارزش افزوده

مشاوره قوانین بیمه اجتماعی

ایجاد انبار داری مکانیزه

موسسه حسابداری مالی و مالیاتی

با ما تماس بگیرید.

۰۹۰۳۹۰۰۹۳۹۵

اصفهان خیابان هشت بهشت