انجام امور مالی و مالیاتی

شرکت حسیب یار ارائه دهنده امور مالی ومالیاتی ، اعزام حسابدار و کلیه امور مالی برای اظهارنامه سال ۹۷ معاملات فصلی و ارزش افزوده تخفیف ویژه ای را برای اصناف و شرکت ها در نظر گرفته است برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ذکر شده تماس بگیرید.